Home

Disclaimer

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden in beginsel slechts gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij wet- of regelgeving ons ertoe verplicht.

Door het bezoeken van onze website, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult of een belverzoek indient. De door u verstrekte informatie bewaren wij zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden of verzoek te behandelen en eventuele vorming van een (advies)dossier.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies kunnen we informatie over uw websitebezoek bijhouden.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het bezoek van onze website te kunnen analyseren. Omdat dit soort cookies weinig impact hebben op uw privacy, hoeven wij u geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren. Deze informatie gebruiken wij alleen intern en wordt niet gedeeld met derden.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het bezoek aan andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Disclaimer

Wij verlenen u hierbij toegang tot www.snelderzijlstraverzekeringen.nl. Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment de inhoud op de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid aanbod.

In het bijzonder zijn op de website op de website vermelde of via de website verkregen prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer enige aansprakelijkheid aanvaarden.

Emaildisclaimer
Alle e-mailberichten die u van ons ontvangt en eventueel meegestuurde bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid, dient u zich te onthouden van kennisneming, openbaarmaking en verveelvoudiging van de verstuurde informatie. U wordt verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Al onze e-mailberichten en de eventuele bijlage(n) zijn gecontroleerd op virussen. Velten Groep sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit  elektronische verzending van e-mailberichten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en daarop vermelde informatie liggen bij Snelder Zijlstra Verzekeringen. Kopiëren, verspreiden, en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snelder Zijlstra Verzekeringen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.