Verzekeringen

Werknemers

Loop geen riscio’s bij (dreigend) uitval!

Uw werknemers zijn het kapitaal van uw organisatie. Bij (dreigend) uitval van uw personeel loopt u grote risico’s. Hiervoor bieden wij zowel verzekeringen als diensten aan.

Verzuimverzekering Conventioneel – verzeker loondoorbetaling

Hiermee krijgt u het loon vergoed, dat u als werkgever in de eerste 104 weken doorbetaalt aan uw zieke werknemers. Voor bedrijven met vijftig of meer werknemers is de Verzuimverzekering Stop Loss een uitkomst. Deze verzekering kent een eigen risico, uitgedrukt in procenten van loonsom (= eigen behoud).

WGA-Verzekering Eigen Risico Drager – verzeker zelf

Enkele jaren geleden is de WAO vervangen door de WIA. Een gevolg hiervan is dat u het WGA-risico zelf kunt dragen. Dat kan door uit het publieke bestel te treden en het risico onder te brengen bij een verzekeraar. Het feit dat u WGA-eigenrisicodrager bent, houdt in dat u niet langer bij het UWV verzekerd bent. U sluit zelf een verzekering af.

Arbodienstverlening – specialist in verzuimbegeleiding en verzuimpreventie 

Snelder Zijlstra Verzekeringen is verbonden aan Assist Verzuim, een pragmatische en vernieuwende specialist in verzuimbegeleiding en verzuimpreventie. Assist Verzuim biedt een totaalpakket op het gebied van ziekteverzuim en WAO/WIA/Ziektewet (ZW), Personeel & Organisatie en Re-integratie.  Als opdrachtgever bent u verzekerd van snelle, doelgerichte en praktische oplossingen, zonder mitsen en  maren  en duimdikke theorieën. Assist Verzuim levert wat ú wilt en is daarmee een bijzonder fenomeen in de wereld van arbodiensten en andere verzuimorganisaties.

Dienstverlening van Assist Verzuim is ook mogelijk in combinatie met een verzuimverzekering van Snelder Zijlstra Verzekeringen. Deze combinatie biedt u financiële voordelen.

Klik hier voor de website van Assist Verzuim.

Assistverzuim_RGB_1