Aansprakelijkheidsrisico verschilt per bedrijf

19-02-2015 – U heeft, zoals de meeste ondernemers in Nederland, ongetwijfeld een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten. Maar zijn daarmee al uw aansprakelijkheidsrisico’s afgedekt?

Een AVB biedt over het algemeen soelaas als u of uw medewerker door werkzaamheden schade toebrengt aan anderen of aan zaken van anderen. Maar er zijn nog andere vormen van aansprakelijkheid en die schade vergoedt een AVB niet (altijd). Waarvoor kunt u zoal aansprakelijk gesteld worden?

Werkgeversaansprakelijkheid
Een ongeval op het werk, rsi of ziek worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als uw werknemer schade oploopt door zijn werkzaamheden, bent u daar als werkgever aansprakelijk voor, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Productaansprakelijkheid
Als een consument schade ondervindt door een product dat u als importeur, handelaar of detaillist verkocht heeft, kunt u voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Dat kan ook als u geen schuld treft. U kunt de schade op uw beurt verhalen op de producent, maar dit lukt niet altijd.

Milieuaansprakelijkheid
Als er in uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke of schadelijke stoffen, kan dat een risico inhouden. Wanneer die stoffen in het milieu terechtkomen kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Maar ook als door brand in uw bedrijf het milieu of omwonenden schade ondervinden door vrijgekomen stoffen, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Ieder bedrijf moet zich daarom bewust zijn van dit risico.

Beroepsaansprakelijkheid
Bij het uitoefenen van uw beroep kunt u fouten maken: u bent bijvoorbeeld nalatig geweest, heeft een vergissing gemaakt, onjuiste informatie verschaft of een gebrekkig advies gegeven. De gevolgen voor uw opdrachtgever kunnen groot zijn. Als u aansprakelijk gesteld wordt voor de schade krijgt u te maken met hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Brandaansprakelijkheid
Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor aansprakelijkheid bij brand. U kunt daardoor nu aansprakelijk gesteld worden voor de volledige brandschade. Dat kan tot een miljoenenclaim leiden.

Goed beeld van de risico’s
Welke aansprakelijkheidsrisico’s u loopt, hangt onder meer af van het soort bedrijf dat u heeft, de werkzaamheden die worden uitgevoerd en het gebouw waar u gevestigd bent. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken of u een goed beeld heeft van de risico’s en of u afdoende verzekerd bent.