Over ons

Kwalificatie medewerkers

Registerpensioenadviseur (RPA)

Voor werkgevers of werknemers die pensioenadvies nodig hebben, is het moeilijk te beoordelen of zij in goede handen zijn bij de adviseur die zij in de arm nemen. Daarom heeft de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in 2003 een erkenningsregeling geïntroduceerd voor pensioenadviseurs. Alleen wanneer een pensioenadviseur voldoet aan door de SAR geformuleerde eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit, kan hij worden ingeschreven in het Registerpensioen- adviseur en mag hij de titel RPA voeren het RPA-logo voeren. Om ingeschreven te kunnen blijven in dit register, worden de Registerpensioenadviseurs periodiek getoetst door RPA om na te gaan of zij ook na inschrijving blijven voldoen aan de eisen.

rpa-logo_Register Pensioen Adviseur

Federatie Financieel Planners (FFP)

Financieel planners die zijn aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP) onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundigheid en ervaring. Uitsluitend dan mogen zij het FFP-keurmerk dragen. Binnen de FFP onderscheiden we een Stichting Certificering FFP, die zich bezig houdt met de borging van de kwaliteit van financieel planners, door middel van een examen dat leidt tot erkenning en door een stelsel van permanente educatie (PE). Eén en ander wordt gecontroleerd door een commissie van toezicht. Daarnaast is er de Vereniging FFP die de belangen van aangesloten FFP-ers behartigt en die optreedt als vertegenwoordiging van deze groep in de markt, richting de politiek en andere partijen. De belangrijkste speerpunten van de vereniging zijn de profilering van het vak financiële planning en die van de individuele FFP’ers.

ffp-logo-2013

Registermakelaar in Assurantiën (RMiA)

De erkenningsregeling voor de registermakelaar. Met ingang van 1 januari 2001 is de wettelijke erkenning en bescherming van de algemene titel makelaar en de in de assurantiebranche gehanteerde titel makelaar in assurantiën komen vervallen. De overheid heeft deze beschermde titels afgeschaft om de kwaliteit van de dienstverlening van de makelaar transparanter te maken en te handhaven. Een wettelijke titel en het afleggen van de eed bieden volgens de overheid geen blijvende garantie voor deskundigheid. Erkenningsregelingen kunnen deze garantie wel bieden, zeker als er eisen worden gesteld aan permanente educatie. Daarom is op initiatief van brancheorganisaties een branche brede erkenningsregeling opgezet. De doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registermakelaar is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. De Registermakelaar in Assurantiën hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van dienstverlening. Door middel van het volgen van Permanente Educatie houdt de Registermakelaar in Assurantiën zijn vakkennis op peil om aan de hoogste normen op het gebied van deskundigheid te blijven voldoen.

RMiA logorood (2)

Registeradviseur in Assurantiën (RAiA)

Met ingang van 28 september 2006 is de Wet op het Financieel Toezicht van kracht. De Wft stelt eisen op het gebied van deskundigheid. Doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registeradviseur in Assurantiën is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Middels Permanente Educatie wordt de vakkennis op peil gehouden om aan de hoogste normen op het gebied van deskundigheid te blijven.

RAIA-logo

Register Adviseur Verzuim en Inkomen (RVI)

Het merendeel van de adviseurs van Velten Groep zijn ingeschreven in het EB-register als Registeradviseur Verzuim en Inkomen (RVI). Zij zijn als geen ander op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van sociale wetgeving.

Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

De Erkend Hypotheekadviseur is een ervaren en deskundig financieel adviseur. De adviseur biedt u inzicht in uw financiële situatie.

EH-BEELDMERK-FC

Klachteninstituut

Velten Groep is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

KiFiD logo