Brandschade door elektrische installaties

09-02-2016 – Uit statistieken blijkt dat veel brandschades worden veroorzaakt door een defect in de elektrische installaties van gebouwen. Is uw bedrijf hiervoor verzekerd?

Aandacht voor preventie
De meeste brandverzekeraars vragen steeds meer aandacht voor preventie. Zij plaatsen inmiddels clausules op hun polissen die de dekking beperken zodra de elektrische installatie niet volgens de geldende NEN1010 norm is gekeurd. U moet dus bij schade een keuringsrapport NEN1010 kunnen overleggen.

Clausules
De clausules die verzekeraars gebruiken komen in twee hoofdvormen voor:

De ‘zachte’ clausule 
Er is dekking onder de polis. Maar kunt u niet aantonen dat de NEN1010 keuring heeft plaatsgevonden? Dan wordt een verhoogd eigen risico van € 50.000 tot € 100.000 toegepast.

De ‘harde’ clausule
Bij het ontbreken van de betreffende NEN1010 keuring is er in geen geval dekking onder de polis.

Voorkom dekkingsproblemen!
Om dekkingsproblemen te voorkomen is het belangrijk uw polis te beoordelen en na te gaan onder welke condities uw verzekeraar dekking biedt. Ik help u hier graag bij. Neem vrijblijvend contact met mij op via 053 – 485 22 55 of stuur een e-mail naar daniel.nijhof@snelderzijlstraverzekeringen.nl.

Daniel Nijhof
Adviseur bedrijven